Henkilökohtainen ohjaus ja tuki

Eepuhti tarjoaa henkilökohtaista tukea ja ohjausta synnytyksen lähestyessä ja lapsen syntymän jälkeen. Yksilötapaamisessa voidaan tukea synnytykseen valmistautumista tai pelkojen käsittelyä.

Valmistautumisvaiheessa käydään asiakkaan toiveita painottaen läpi synnytysvalmennuksen sisältö. Synnytyksen lähestyessä raskaana olevan ajatukset pyörivät kaikessa synnytykseen liittyvässä: synnytyksen käynnistymisessä, latenssivaiheessa, synnytyssairaalaan lähtemisen ajankohdassa, supistuskivun hallitsemisessa ja mahdollisesti synnytyksen kestossa. Silloin on hyvä ottaa yhteyttä ja saada neuvoja asiantuntijalta.

Tapaaminen voi olla asiakkaan kotona tai muussa hänen toivomassaan paikassa. Tällöin mahdolliset sisarukset eivät ole este tuen ja ohjauksen saamiselle.

Synnytyspelosta juttelu asiantuntijan kanssa auttaa käsittelemään synnytykseen liittyviä vaikeita tunteita. Vanhojen traumojen käsittely voi vapauttaa voimavaroja ja antaa uusia näkökulmia tapahtuneeseen. Kokemusten läpikäyminen tuoreeltaan helpottaa hyväksymistä ja antaa välineitä työstämiseen.

 

Synnytysvalmennusta ja tukea synnyttäjille synnytyksen ennen ja jälkeen Pirkanmaalla